Comics en Goku Black

Dragon Ball Yamete – Zamasu’s Ambition

Dragon Ball Yamete – Zamasu’s Ambition

...

DBG-Hole Milk – FunSexyDB

DBG-Hole Milk – FunSexyDB

Black, Mirai no Hero o Taosu! Teisou na Kanojo ga Gisei ni! – Yamamoto

Black, Mirai no Hero o Taosu! Teisou na Kanojo ga Gisei ni! – Yamamoto

...